Luận văn, Luận án
690.068 NG-T
Nâng cao chất lượng công trình nhà cao tầng trong giai đoạn thi công tại Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Đình Thanh
Nhan đề Nâng cao chất lượng công trình nhà cao tầng trong giai đoạn thi công tại Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Nguyễn Đình Thanh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 74tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Chất lượng công trình
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Thái
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04982
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128938
0024
00455662DAB-9C41-47E2-8686-90A01B4B2F9E
005201904251027
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190425102711|bhuongpt|y20190425102658|zhuongpt
082 |a690.068|bNG-T
100 |aNguyễn Đình Thanh
245 |aNâng cao chất lượng công trình nhà cao tầng trong giai đoạn thi công tại Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cNguyễn Đình Thanh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lê Hồng Thái
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a74tr. ; |c30cm.
653 |aChất lượng công trình
653 |aNhà cao tầng
653 |aThi công xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aLê Hồng Thái
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04982
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04982 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào