Luận văn, Luận án
690.068 VI-H
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai :
DDC 690.068
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Vi Thị Thanh Hà; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 92tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Chất lượng công trình
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04981
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128937
0024
0045F27AAC9-5F5A-4DE1-8D37-B08A0E49623D
005201904251016
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425101611|zhuongpt
082 |a690.068|bVI-H
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cVi Thị Thanh Hà; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a92tr. ; |c30cm.
653 |aChất lượng công trình
653 |aThi công xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04981
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04981 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 VI-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào