Luận văn, Luận án
658.405 LƯ-K
Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển :
DDC 658.405
Tác giả CN Lưu Văn Kiên
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Lưu Văn Kiên; Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Văn Tâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 90tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Hợp đồng xây dựng
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tâm
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04980
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128936
0024
004688DBA01-7BEE-45E5-BE73-4397F7AEC491
005201904250959
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425095934|zhuongpt
082 |a658.405|bLƯ-K
100 |aLưu Văn Kiên
245 |aHoàn thiện công tác quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cLưu Văn Kiên; Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Văn Tâm
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a90tr. ; |c30cm.
653 |aHợp đồng xây dựng
653 |aThi công xây dựng
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aTrần Văn Tâm
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04980
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04980 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.405 LƯ-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào