Luận văn, Luận án
690.068 HÔ-H
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng dưới góc độ chủ đầu tư cảu Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp :
DDC 690.068
Tác giả CN Hồ Thị Hường
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng dưới góc độ chủ đầu tư cảu Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Hồ Thị Hường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 88tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Chất lượng công trình
Từ khóa tự do Chủ đầu tư
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Môn học Kih tế xây dựng
Tác giả(bs) CN ĐIng Đăng Quang
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04979
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128935
0024
004524F5778-E74C-4044-9238-FF179F8F15B7
005201904250955
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425095448|zhuongpt
082 |a690.068|bHÔ-H
100 |aHồ Thị Hường
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng dưới góc độ chủ đầu tư cảu Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cHồ Thị Hường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a88tr. ; |c30cm.
653 |aChất lượng công trình
653 |aChủ đầu tư
653 |aThi công xây dựng
690 |aKih tế xây dựng
700 |aĐIng Đăng Quang
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04979
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcaythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04979 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 HÔ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào