Luận văn, Luận án
690.068 NG-T
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam :
DDC 690.068
Tác giả CN Nguyễn Hưng Thịnh
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Nguyễn Hưng Thịnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 96tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Chất lượng công trình
Từ khóa tự do Hàng không Việt Nam
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tấn
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04977
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128933
0024
004D2ED6B32-624D-4C3F-8219-9DD17480952A
005201904250941
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425094103|zhuongpt
082 |a690.068|bNG-T
100 |aNguyễn Hưng Thịnh
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cNguyễn Hưng Thịnh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tấn
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a96tr. ; |c30cm.
653 |aChất lượng công trình
653 |aHàng không Việt Nam
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aTrần Văn Tấn
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04977
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04977 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào