Luận văn, Luận án
658.15 NG-D
Hoàn thiện công tác quản lý chi phí xây dựng của của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Vệt Nam :
DDC 658.15
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Phong
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý chi phí xây dựng của của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Vệt Nam : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / Nguyễn Mạnh Phong; Cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Huy Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Chi phí xây dựng
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng công trình
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Thanh
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04976
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128932
0024
004D7F962E6-A79C-4837-987F-81CCFD5BADA5
005201904250935
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190425093507|zhuongpt
082 |a658.15|bNG-D
100 |aNguyễn Mạnh Phong
245 |aHoàn thiện công tác quản lý chi phí xây dựng của của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Vệt Nam : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số: 8580302-1 / |cNguyễn Mạnh Phong; Cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Huy Thanh
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aChi phí xây dựng
653 |aThi công xây dựng
653 |aXây dựng công trình
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Huy Thanh
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04976
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04976 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.15 NG-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào