Luận văn, Luận án
332.041 TA-H
Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Trường Đại Học Y Hà Nội :
DDC 332.041
Tác giả CN Tạ Quang Huy
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Trường Đại Học Y Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số:8580302-1 / Tạ Quang Huy; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 97tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Vốn đầu tư
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Đinh Đăng Quang
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04975
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128931
0024
0043427DA47-90CD-45BA-8E83-493B07B8A538
005201904241644
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190424164500|zhuongpt
082 |a332.041|bTA-H
100 |aTạ Quang Huy
245 |aHoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Trường Đại Học Y Hà Nội : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số:8580302-1 / |cTạ Quang Huy; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a97tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aVốn đầu tư
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aĐinh Đăng Quang
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04975
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04975 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 332.041 TA-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào