Luận văn, Luận án
338.52 NG-L
Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của xí nghiệp xây lắp của xí nghiệp xây lắp - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng :
DDC 338.52
Tác giả CN Nguyễn Văn Long
Nhan đề Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của xí nghiệp xây lắp của xí nghiệp xây lắp - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số:8580302-1 / Nguyễn Văn Long; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Vỵ
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2019
Mô tả vật lý 90tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đấu thầu
Từ khóa tự do Xây lắp
Môn học Kinh tế xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Vỵ
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04974
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128930
0024
00414545FFD-4F05-4141-9430-1D787341E17C
005201904241624
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190424162431|zhuongpt
082 |a338.52|bNG-L
100 |aNguyễn Văn Long
245 |aNâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của xí nghiệp xây lắp của xí nghiệp xây lắp - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Mã số:8580302-1 / |cNguyễn Văn Long; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Bá Vỵ
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2019
300 |a90tr. ; |c30cm.
653 |aĐấu thầu
653 |aXây lắp
690 |aKinh tế xây dựng
700 |aNguyễn Bá Vỵ
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04974
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04974 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338.52 NG-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào