Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
620.14 VU-Đ
Công nghệ gốm xây dựng :
DDC 620.14
Tác giả CN Vũ Minh Đức
Nhan đề Công nghệ gốm xây dựng : Viết theo chương trình đã được hội đồng ngành vật liệu xây dựng thông qua / PTS Vũ Minh Đức
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 475tr. ; 27cm.
Phụ chú Trường đại học xây dựng
Từ khóa tự do Công nghệ gốm
Từ khóa tự do Gốm xây dựng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(220): GT16814-7033
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00719-21
000 00000nam#a2200000ua#4500
001286
00211
004D8D0E8DC-C35A-4486-B5EA-3B8B80785AD8
005201810170926
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c55000
039|a20181017092637|bthuygt|c20181015161408|dlinhnm|y20160826154103|zanhnq
041 |aVie
082 |a620.14|bVU-Đ
100 |aVũ Minh Đức|cPTS
245 |aCông nghệ gốm xây dựng : |bViết theo chương trình đã được hội đồng ngành vật liệu xây dựng thông qua / |cPTS Vũ Minh Đức
260 |aH. : |bXây dựng, |c1999
300 |a475tr. ; |c27cm.
500 |aTrường đại học xây dựng
653 |aCông nghệ gốm
653 |aGốm xây dựng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(220): GT16814-7033
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00719-21
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/congnghegomthumbimage.jpg
890|a223|b131|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00719 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.14 VU-Đ Giáo trình 1
2 TK00720 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.14 VU-Đ Giáo trình 2
3 TK00721 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.14 VU-Đ Giáo trình 3
4 GT16814 Kho giáo trình - Tầng 5 620.14 VU-Đ Giáo trình 4
5 GT16815 Kho giáo trình - Tầng 5 620.14 VU-Đ Giáo trình 5
6 GT16816 Kho giáo trình - Tầng 5 620.14 VU-Đ Giáo trình 6
7 GT16817 Kho giáo trình - Tầng 5 620.14 VU-Đ Giáo trình 7 Hạn trả:08-06-2020
8 GT16818 Kho giáo trình - Tầng 5 620.14 VU-Đ Giáo trình 8 Hạn trả:23-09-2019
9 GT16819 Kho giáo trình - Tầng 5 620.14 VU-Đ Giáo trình 9 Hạn trả:16-03-2020
10 GT16820 Kho giáo trình - Tầng 5 620.14 VU-Đ Giáo trình 10 Hạn trả:08-08-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23