Luận văn, Luận án
711.068 PH-T
Một số quy định cảu quy chế quản lý không gian kiến trúc - cảnh quan khu trung tâm Thành phố Đà Lạt :
DDC 711.068
Tác giả CN Phan Hồng Trường
Nhan đề Một số quy định cảu quy chế quản lý không gian kiến trúc - cảnh quan khu trung tâm Thành phố Đà Lạt : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Phan Hồng Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 99tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc đô thị
Từ khóa tự do Cảnh quan đô thị
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04915
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128357
0024
004CC79E059-9BAC-4480-BA62-70844A730DDC
005201904121443
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412144346|zhuongpt
082 |a711.068|bPH-T
100 |aPhan Hồng Trường
245 |aMột số quy định cảu quy chế quản lý không gian kiến trúc - cảnh quan khu trung tâm Thành phố Đà Lạt : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cPhan Hồng Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a99tr. ; |c30cm.
653 |aKiến trúc đô thị
653 |aCảnh quan đô thị
690 |aQuản lý đô thị
700 |aPhạm Hùng Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04915
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04915 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711.068 PH-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào