Luận văn, Luận án
658.4 LÊ-T
Tăng cường công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng về chất lượng công trình xây dựng trong các đô thị tại Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 658.4
Tác giả CN Lê Xuân Trường
Nhan đề Tăng cường công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng về chất lượng công trình xây dựng trong các đô thị tại Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Lê Xuân Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Chất lượng xây dựng
Từ khóa tự do Công trình xây dựng
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04914
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128356
0024
004ED1CD451-F3BA-44A6-AEEB-5FCC9F41B895
005201904121439
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412143955|zhuongpt
082 |a658.4|bLÊ-T
100 |aLê Xuân Trường
245 |aTăng cường công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng về chất lượng công trình xây dựng trong các đô thị tại Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cLê Xuân Trường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aChất lượng xây dựng
653 |aCông trình xây dựng
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04914
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04914 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 LÊ-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào