Luận văn, Luận án
658.4 PH-T
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 658.4
Tác giả CN Phạm Văn Thắng
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Phạm Văn Thắng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Hạ tầng kỹ thuật
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04913
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128355
0024
004F83B4236-4741-4A6A-91D2-3101341EAB1F
005201904121435
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190412143541|bhuongpt|y20190412143514|zhuongpt
082 |a658.4|bPH-T
100 |aPhạm Văn Thắng
245 |aHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cPhạm Văn Thắng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aHạ tầng kỹ thuật
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04913
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04913 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 PH-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào