Luận văn, Luận án
658.4 HU-T
Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 658.4
Tác giả CN Huỳnh Như Tuấn
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Huỳnh Như Tuấn; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 99tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Hạ tầng kỹ thuật
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04912
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128354
0024
004D467DC93-67EC-431F-9C0E-891227695D6C
005201904121428
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412142849|zhuongpt
082 |a658.4|bHU-T
100 |aHuỳnh Như Tuấn
245 |aHoàn thiện công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cHuỳnh Như Tuấn; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Liên Hương
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a99tr. ; |c30cm.
653 |aHạ tầng kỹ thuật
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04912
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04912 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 HU-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào