Luận văn, Luận án
658.404 ĐÔ-H
Hoàn thiện công tác quản lý của sở xây dựng Lâm Đồng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 658.404
Tác giả CN Đỗ Mạnh Hiếu
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý của sở xây dựng Lâm Đồng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Đỗ Mạnh Hiếu; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 87tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Vốn ngân sách
Từ khóa tự do Xây dựng công trình
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04911
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128353
0024
004CBE82AB7-48B6-488A-B03C-2667AC35FDFF
005201904121424
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412142424|zhuongpt
082 |a658.404|bĐÔ-H
100 |aĐỗ Mạnh Hiếu
245 |aHoàn thiện công tác quản lý của sở xây dựng Lâm Đồng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cĐỗ Mạnh Hiếu; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Liên Hương
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a87tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aVốn ngân sách
653 |aXây dựng công trình
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04911
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04911 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 ĐÔ-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào