Luận văn, Luận án
658.4 NG-S
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Bá Sang
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Nguyễn Bá Sang; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Xây dựng đô thị
Từ khóa tự do Trật tự xây dựng
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Quân
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04910
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128352
0024
004CBF890DD-5A62-4CE7-97B4-D093C5CAF80D
005201904121417
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412141747|zhuongpt
082 |a658.4|bNG-S
100 |aNguyễn Bá Sang
245 |aHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cNguyễn Bá Sang; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aXây dựng đô thị
653 |aTrật tự xây dựng
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Thế Quân
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04910
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04910 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.4 NG-S Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào