Luận văn, Luận án
338 HÔ-V
Hoàn thiện công tác quản lý bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 338
Tác giả CN Hồ Thành Vinh
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Hồ Thành Vinh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Tùng
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 99tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Bãi đỗ xe
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Hoàng Tùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04909
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128351
0024
0045C4A9B00-4A91-4F69-AC87-40A983DC61F9
005201904121053
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412105338|zhuongpt
082 |a338|bHÔ-V
100 |aHồ Thành Vinh
245 |aHoàn thiện công tác quản lý bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cHồ Thành Vinh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Tùng
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a99tr. ; |c30cm.
653 |aBãi đỗ xe
690 |aQuản lý đô thị
700 |aHoàng Tùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04909
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04909 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338 HÔ-V Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào