Luận văn, Luận án
711.068 TR-D
Hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc trên khu vực phân khu B5 Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 711.068
Tác giả CN Trần Xuân Diện
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc trên khu vực phân khu B5 Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Trần Xuân Diện; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Hùng Cường
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 105tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quy hoạch xây dựng
Từ khóa tự do Kiến trúc xây dựng
Môn học Quy hoạch đô thị
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04908
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128350
0024
004016EC048-C4D1-485E-A95A-794FF29A5B91
005201904121049
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190412104904|bhuongpt|y20190412104822|zhuongpt
082 |a711.068|bTR-D
100 |aTrần Xuân Diện
245 |aHoàn thiện công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc trên khu vực phân khu B5 Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cTrần Xuân Diện; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Hùng Cường
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a105tr. ; |c30cm.
653 |aQuy hoạch xây dựng
653 |aKiến trúc xây dựng
690 |aQuy hoạch đô thị
700 |aPhạm Hùng Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04908
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04908 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711.068 TR-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào