Luận văn, Luận án
711.068 NG-C
Hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc khu dân cư lân cận điểm du lịch Thác Voi thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng :
DDC 711.068
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Cường
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc khu dân cư lân cận điểm du lịch Thác Voi thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Nguyễn Mạnh Cường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 99tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quy hoạch xây dựng
Từ khóa tự do Kiến trúc xây dựng
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04907
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128349
0024
004E93BAA41-4F67-4F21-95B7-B0CA27CD2457
005201904121034
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412103434|zhuongpt
082 |a711.068|bNG-C
100 |aNguyễn Mạnh Cường
245 |aHoàn thiện công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc khu dân cư lân cận điểm du lịch Thác Voi thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cNguyễn Mạnh Cường; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a99tr. ; |c30cm.
653 |aQuy hoạch xây dựng
653 |aKiến trúc xây dựng
690 |aQuản lý đô thị
700 |aPhạm Hùng Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04907
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04907 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711.068 NG-C Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào