Luận văn, Luận án
711.068 PH-T
Nghiên cứu hoàn thiện các quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc theo định hướng chuyển đổi thành Phường trong đô thị :
DDC 711.068
Tác giả CN Phạm Duy Thiệu
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện các quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc theo định hướng chuyển đổi thành Phường trong đô thị : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Phạm Duy Thiệu; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 101tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý đô thị
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Kiến trúc
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04906
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128348
0024
0043CE40AF4-D809-4E61-9ADE-01CE34FC539C
005201904121028
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412102801|zhuongpt
082 |a711.068|bPH-T
100 |aPhạm Duy Thiệu
245 |aNghiên cứu hoàn thiện các quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc theo định hướng chuyển đổi thành Phường trong đô thị : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cPhạm Duy Thiệu; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Hùng Cường
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a101tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý đô thị
653 |aQuy hoạch
653 |aKiến trúc
690 |aQuản lý đô thị
700 |aPhạm Hùng Cường
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04906
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04906 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711.068 PH-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào