Luận văn, Luận án
690 HÔ-N
Hoàn thiện công tác quản lý cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt :
DDC 690
Tác giả CN Hồ Ngọc Nam
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Hồ Ngọc Nam; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Liên Hương
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý xây dựng
Từ khóa tự do Cấp phép xây dựng
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Liên Hương
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04904
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128346
0024
0049C62DB49-6432-43D6-8819-EAC8928A0CE7
005201904121014
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412101457|zhuongpt
082 |a690|bHÔ-N
100 |aHồ Ngọc Nam
245 |aHoàn thiện công tác quản lý cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cHồ Ngọc Nam; Cán bộ hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Liên Hương
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý xây dựng
653 |aCấp phép xây dựng
690 |aQuản lý đô thị
700 |aNguyễn Liên Hương
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04904
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04904 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 HÔ-N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào