Luận văn, Luận án
338.4 NG-H
Hoàn thiện công tác quản lý giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa :
DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Tiến Hùng
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Nguyễn Văn Tiến Hùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Tùng
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 100tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý giao thông
Từ khóa tự do Giao thông đô thị
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Hoàng Tùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04903
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128345
0024
0044808C4E1-8682-4DC1-936D-F3A5A6BD6DCF
005201904121000
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412100017|zhuongpt
082 |a338.4|bNG-H
100 |aNguyễn Văn Tiến Hùng
245 |aHoàn thiện công tác quản lý giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cNguyễn Văn Tiến Hùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Tùng
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a100tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aQuản lý giao thông
653 |aGiao thông đô thị
690 |aQuản lý đô thị
700 |aHoàng Tùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04903
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04903 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338.4 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào