Luận văn, Luận án
338 BU-Đ
Nghiên cứu quản lý và áp dụng giải pháp giao thông xanh trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột :
DDC 338
Tác giả CN Bùi Sơn Điền
Nhan đề Nghiên cứu quản lý và áp dụng giải pháp giao thông xanh trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / Bùi Sơn Điền; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Tùng
Thông tin xuất bản Lâm Đồng : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 95tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Giao thông xanh
Từ khóa tự do Giao thông đô thị
Môn học Quản lý đô thị
Tác giả(bs) CN Hoàng Tùng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04902
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128344
0024
004AE8B80CD-2813-43C4-9C37-A11557B3ECFB
005201904120948
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190412094844|zhuongpt
082 |a338|bBU-Đ
100 |aBùi Sơn Điền
245 |aNghiên cứu quản lý và áp dụng giải pháp giao thông xanh trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị; Mã số: 60580302-3 / |cBùi Sơn Điền; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Tùng
260 |aLâm Đồng : |bĐHXD, |c2018
300 |a95tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aGiao thông xanh
653 |aGiao thông đô thị
690 |aQuản lý đô thị
700 |aHoàng Tùng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04902
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04902 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338 BU-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào