Luận văn, Luận án
658.404 NG-N
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Quảng Bình :
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Nhân
Nhan đề Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Quảng Bình : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / Nguyễn Ngọc Nhân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Duy Hòa
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 98tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Công trình giao thông
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Xây dựng Cầu Hầm
Tác giả(bs) CN Phạm Duy Hòa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04901
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128181
0024
004E228B87B-425B-45F8-BA16-B75888D57259
005201904091641
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190409164147|zhuongpt
082 |a658.404|bNG-N
100 |aNguyễn Ngọc Nhân
245 |aNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Quảng Bình : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / |cNguyễn Ngọc Nhân; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Duy Hòa
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a98tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aCông trình giao thông
653 |aQuản lý dự án
690 |aXây dựng Cầu Hầm
700 |aPhạm Duy Hòa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04901
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroinhat5thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04901 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 NG-N Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào