Luận văn, Luận án
690.068 DƯ-A
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ các công trình cầu tại ban quản lý dự án thuộc ban quản lý dự án khu kinh tế :
DDC 690.068
Tác giả CN Dương Ngọc Ánh
Nhan đề Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ các công trình cầu tại ban quản lý dự án thuộc ban quản lý dự án khu kinh tế : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / Dương Ngọc Ánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Bình Hà
Thông tin xuất bản Quảng Bình : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 61tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Tiến độ xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Từ khóa tự do Công trình cầu
Môn học Xây dwung Cầu Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bình Hà
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04900
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128180
0024
004DE15C829-DBEA-44E4-ACAA-6E97BB1EDAA3
005201904091637
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190409163716|bhuongpt|y20190409163655|zhuongpt
082 |a690.068|bDƯ-A
100 |aDương Ngọc Ánh
245 |aNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ các công trình cầu tại ban quản lý dự án thuộc ban quản lý dự án khu kinh tế : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / |cDương Ngọc Ánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Bình Hà
260 |aQuảng Bình : |bĐHXD, |c2018
300 |a61tr. ; |c30cm.
653 |aTiến độ xây dựng
653 |aQuản lý dự án
653 |aCông trình cầu
690 |aXây dwung Cầu Hầm
700 |aNguyễn Bình Hà
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04900
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroinhat3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04900 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 690.068 DƯ-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào