Luận văn, Luận án
338.0168 LÊ-K
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo trì công trình cầu ở Tỉnh Quảng Bình :
DDC 338.0168
Tác giả CN Lê Công Kim
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo trì công trình cầu ở Tỉnh Quảng Bình : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / Lê Công Kim; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Mợi
Thông tin xuất bản Quảng Bình : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 93tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Bảo trì cầu
Từ khóa tự do Khai thác cầu
Môn học Xây dựng Cầu Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mợi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04899
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128179
0024
004AC1864B2-773C-4717-8BD5-16395E2CC917
005201904091632
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190409163224|zhuongpt
082 |a338.0168|bLÊ-K
100 |aLê Công Kim
245 |aNghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo trì công trình cầu ở Tỉnh Quảng Bình : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / |cLê Công Kim; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Mợi
260 |aQuảng Bình : |bĐHXD, |c2018
300 |a93tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
653 |aBảo trì cầu
653 |aKhai thác cầu
690 |aXây dựng Cầu Hầm
700 |aNguyễn Văn Mợi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04899
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04899 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 338.0168 LÊ-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào