Luận văn, Luận án
658.404 LÊ-T
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng công trình cầu ở Tỉnh Quảng Bình :
DDC 658.404
Tác giả CN Lê Anh Tuấn
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng công trình cầu ở Tỉnh Quảng Bình : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / Lê Anh Tuấn; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Mợi
Thông tin xuất bản Quảng Bình : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 99tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Công trình cầu
Môn học Xây dựng Cầu Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mợi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04898
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128178
0024
004F2F846F2-A316-42D6-9E29-C572708C03B0
005201904091625
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190409162525|zhuongpt
082 |a658.404|bLÊ-T
100 |aLê Anh Tuấn
245 |aNghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng công trình cầu ở Tỉnh Quảng Bình : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / |cLê Anh Tuấn; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Mợi
260 |aQuảng Bình : |bĐHXD, |c2018
300 |a99tr. ; |c30cm.
653 |aĐầu tư xây dựng
653 |aCông trình cầu
690 |aXây dựng Cầu Hầm
700 |aNguyễn Văn Mợi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04898
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhcoban3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04898 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 LÊ-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào