Luận văn, Luận án
624.2 NG-A
Nghiên cứu lựa chọn quy trình duy tu, bảo dướng và kiểm tra các công trình cầu treo dây võng dân sinh trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình :
DDC 624.2
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Anh
Nhan đề Nghiên cứu lựa chọn quy trình duy tu, bảo dướng và kiểm tra các công trình cầu treo dây võng dân sinh trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / Nguyễn Tuấn Anh; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Mợi
Thông tin xuất bản Quảng Bình : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 99tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Bảo dưỡng
Từ khóa tự do Duy tu
Từ khóa tự do Cầu treo dây võng
Từ khóa tự do Kiểm tra
Môn học Xây dựng Cầu Hầm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mợi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04897
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128177
0024
00418EE849A-F8FA-4987-A0CC-A1B115A7F153
005201904091621
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190409162100|zhuongpt
082 |a624.2|bNG-A
100 |aNguyễn Tuấn Anh
245 |aNghiên cứu lựa chọn quy trình duy tu, bảo dướng và kiểm tra các công trình cầu treo dây võng dân sinh trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / |cNguyễn Tuấn Anh; Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Mợi
260 |aQuảng Bình : |bĐHXD, |c2018
300 |a99tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aBảo dưỡng
653 |aDuy tu
653 |aCầu treo dây võng
653 |aKiểm tra
690 |aXây dựng Cầu Hầm
700 |aNguyễn Văn Mợi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04897
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroinhat4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04897 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 NG-A Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào