Luận văn, Luận án
624.2 LU-B
Tổng kết công nghệ thi công tại công trình cầu Nhật Lệ 2, Thành phố Đông Hới, Tỉnh Quảng Bình :
DDC 624.2
Tác giả CN Lương Sơn Bảo
Nhan đề Tổng kết công nghệ thi công tại công trình cầu Nhật Lệ 2, Thành phố Đông Hới, Tỉnh Quảng Bình : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / Lương Sơn Bảo; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Duy Hòa
Thông tin xuất bản Quảng Bình : ĐXHD, 2018
Mô tả vật lý 59tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Xây dựng cầu
Từ khóa tự do Cầu dây văng
Môn học Xây dựng Cầu Hầm
Tác giả(bs) CN Phạm Duy Hòa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04896
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128176
0024
0043D61590C-4435-4988-AAEA-B8718F171A91
005201904091615
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190409161555|bhuongpt|y20190409161523|zhuongpt
082 |a624.2|bLU-B
100 |aLương Sơn Bảo
245 |aTổng kết công nghệ thi công tại công trình cầu Nhật Lệ 2, Thành phố Đông Hới, Tỉnh Quảng Bình : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm; Mã số: 60580205-1 / |cLương Sơn Bảo; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Duy Hòa
260 |aQuảng Bình : |bĐXHD, |c2018
300 |a59tr. ; |c30cm.
653 |aXây dựng cầu
653 |aCầu dây văng
690 |aXây dựng Cầu Hầm
700 |aPhạm Duy Hòa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04896
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroinhat3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04896 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 LU-B Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào