Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
627 ĐI-C
Thi công công trình biển trọng lực bê tông /
DDC 627
Tác giả CN Đinh Quang Cường
Nhan đề Thi công công trình biển trọng lực bê tông / Đinh Quang Cường
Thông tin xuất bản H : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 268tr. : hình vẽ ; 27cm.
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Kết cấu thép
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT84351-67
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06348-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127776
00211
00440E37F1B-9C31-48BB-9A0F-2F17721ED7CE
005201904021047
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c140000
039|y20190402104801|zhuongpt
082 |a627|bĐI-C
100 |aĐinh Quang Cường
245 |aThi công công trình biển trọng lực bê tông / |cĐinh Quang Cường
260 |aH : |bXây dựng, |c2018
300 |a268tr. : |bhình vẽ ; |c27cm.
653 |aBê tông cốt thép
653 |aKết cấu thép
653 |aThi công xây dựng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT84351-67
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06348-50
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/tc cong trinhbienthumbimage.jpg
890|a20|c1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06348 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 ĐI-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK06349 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 ĐI-C Sách Tiếng Việt 2
3 TK06350 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 ĐI-C Sách Tiếng Việt 3
4 GT84351 Kho giáo trình - Tầng 5 627 ĐI-C Giáo trình 4
5 GT84352 Kho giáo trình - Tầng 5 627 ĐI-C Giáo trình 5
6 GT84353 Kho giáo trình - Tầng 5 627 ĐI-C Giáo trình 6
7 GT84354 Kho giáo trình - Tầng 5 627 ĐI-C Giáo trình 7
8 GT84355 Kho giáo trình - Tầng 5 627 ĐI-C Giáo trình 8
9 GT84356 Kho giáo trình - Tầng 5 627 ĐI-C Giáo trình 9
10 GT84357 Kho giáo trình - Tầng 5 627 ĐI-C Giáo trình 10
  1  2 of 2