Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
540 NG-T
Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học /
DDC 540
Tác giả CN Nguyễn Minh Tuyển
Nhan đề Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học / Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn Trường Giang
Thông tin xuất bản H : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 234tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Công nghệ hóa học
Từ khóa tự do Mô hình toán học
Từ khóa tự do Mô hình vật lý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(28): GT84323-50
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06345-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127775
00211
004E138B8C5-C323-455B-9B84-E97B4F362F0B
005201904050859
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c125000
039|a20190405085955|bhuongpt|c20190405082419|dhuongpt|y20190402104149|zhuongpt
082 |a540|bNG-T
100 |aNguyễn Minh Tuyển
245 |aGiáo trình cơ sở công nghệ hóa học / |c Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn Trường Giang
260 |aH : |bXây dựng, |c2019
300 |a234tr. ; |c27cm.
653 |aCông nghệ hóa học
653 |aMô hình toán học
653 |aMô hình vật lý
700 |aNguyễn Trường Giang
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(28): GT84323-50
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06345-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/gt cs cn hoahocthumbimage.jpg
890|a31|b22|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06345 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 540 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06346 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 540 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06347 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 540 NG-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT84323 Kho giáo trình - Tầng 5 540 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:08-06-2020
5 GT84324 Kho giáo trình - Tầng 5 540 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:08-06-2020
6 GT84325 Kho giáo trình - Tầng 5 540 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:08-06-2020
7 GT84326 Kho giáo trình - Tầng 5 540 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:05-06-2020
8 GT84327 Kho giáo trình - Tầng 5 540 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:10-10-2020
9 GT84328 Kho giáo trình - Tầng 5 540 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:26-10-2020
10 GT84329 Kho giáo trình - Tầng 5 540 NG-T Giáo trình 10
  1  2  3  4 of 4