DDC 526.3
Tác giả CN Hà Thị Hằng
Nhan đề Cơ sở viễn thám : Phần I: Viễn thám quang học / Hà Thị Hằng
Thông tin xuất bản H : Tài nguyên Môi trường và bản đồ VN, 2019
Mô tả vật lý 147tr. : ảnh ; 21cm.
Từ khóa tự do Viễn thám
Từ khóa tự do Trắc địa vệ tinh
Từ khóa tự do Địa chất học
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(43): GT84280-322
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06342-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127630
00211
004AE853A5D-DB76-489B-8E24-75E150C76070
005201907112102
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c100000
039|a20190711210238|bthangtq|c20190405085628|dhuongpt|y20190401082916|zhuongpt
082 |a526.3|bHA-H
100 |aHà Thị Hằng
245 |aCơ sở viễn thám : |bPhần I: Viễn thám quang học / |cHà Thị Hằng
260 |aH : |bTài nguyên Môi trường và bản đồ VN, |c2019
300 |a147tr. : |bảnh ; |c21cm.
653 |aViễn thám
653 |aTrắc địa vệ tinh
653|aĐịa chất học
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(43): GT84280-322
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06342-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/cosovienthamthumbimage.jpg
890|a46|b4|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06342 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.3 HA-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06343 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.3 HA-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06344 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.3 HA-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT84280 Kho giáo trình - Tầng 5 526.3 HA-H Giáo trình 4
5 GT84281 Kho giáo trình - Tầng 5 526.3 HA-H Giáo trình 5
6 GT84282 Kho giáo trình - Tầng 5 526.3 HA-H Giáo trình 6
7 GT84283 Kho giáo trình - Tầng 5 526.3 HA-H Giáo trình 7
8 GT84284 Kho giáo trình - Tầng 5 526.3 HA-H Giáo trình 8
9 GT84285 Kho giáo trình - Tầng 5 526.3 HA-H Giáo trình 9
10 GT84286 Kho giáo trình - Tầng 5 526.3 HA-H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5