Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
627.042 NG-T
Thủy lực đại cương :
DDC 627.042
Tác giả CN Nguyễn Tài
Nhan đề Thủy lực đại cương : Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu / GS.TS. Nguyễn Tài, PTS. Tạ Ngọc Cầu
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 394 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Thủy lực đại cương
Từ khóa tự do Bài tập thủy lực
Từ khóa tự do Lý thuyết thủy lực
Tác giả(bs) CN Tạ Ngọc Cầu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(269): GT11585-94, GT13705-809, GT18920-31, GT37466-72, GT48564-71, GT74544-55, GT75977-6005, GT79314-42, GT79584-96, GT80184-90, GT82777-87, GT83505-19, GT84695-705
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00642-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
001270
00211
00459786D1D-54EF-4EBA-BB88-841308E0EA23
005201810170924
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c42000
039|a20181017092458|bthuygt|c20181017092133|dthuygt|y20160826145318|zhoadt
041 |aVie
082 |a627.042|bNG-T
100 |aNguyễn Tài|cGS.TS
245 |aThủy lực đại cương : |bTóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu / |cGS.TS. Nguyễn Tài, PTS. Tạ Ngọc Cầu
260 |aH. : |bXây dựng, |c1999
300 |a394 tr. ; |c27 cm.
653 |aThủy lực đại cương
653 |aBài tập thủy lực
653 |aLý thuyết thủy lực
700 |aTạ Ngọc Cầu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(269): GT11585-94, GT13705-809, GT18920-31, GT37466-72, GT48564-71, GT74544-55, GT75977-6005, GT79314-42, GT79584-96, GT80184-90, GT82777-87, GT83505-19, GT84695-705
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00642-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/thuylucdaicuong_nguyentai1999thumbimage.jpg
890|a272|b834|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00642 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.042 NG-T Giáo trình 1
2 TK00643 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.042 NG-T Giáo trình 2
3 TK00644 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.042 NG-T Giáo trình 3
4 GT37471 Kho giáo trình - Tầng 5 627.042 NG-T Giáo trình 144 Hạn trả:20-01-2020
5 GT11585 Kho giáo trình - Tầng 5 627.042 NG-T Giáo trình 129
6 GT11586 Kho giáo trình - Tầng 5 627.042 NG-T Giáo trình 130 Hạn trả:16-10-2017
7 GT11587 Kho giáo trình - Tầng 5 627.042 NG-T Giáo trình 131 Hạn trả:04-01-2020
8 GT11590 Kho giáo trình - Tầng 5 627.042 NG-T Giáo trình 134
9 GT11591 Kho giáo trình - Tầng 5 627.042 NG-T Giáo trình 135 Hạn trả:26-08-2019
10 GT13705 Kho giáo trình - Tầng 5 627.042 NG - T Giáo trình 4 Hạn trả:02-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28