Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
320.4597 BU-X
Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (1960 -1975) :
DDC 320.4597
Tác giả CN Bùi Xuân
Nhan đề Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (1960 -1975) : Sách chuyên khảo / Bùi Xuân
Thông tin xuất bản H : Quân đội nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 196tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Căn cứ cách mạng
Từ khóa tự do Căn cứ địa
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06323-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126327
00212
004F5C6B190-98A4-46D6-971F-F3132AF8195B
005201902271721
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190227172105|bhuongpt|c20190227172002|dhuongpt|y20190222154132|zhuongpt
082 |a320.4597|bBU-X
100|aBùi Xuân
245 |aLịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (1960 -1975) : |bSách chuyên khảo / |cBùi Xuân
260 |aH : |bQuân đội nhân dân, |c2018
300 |a196tr. ; |c21cm.
653 |aViệt Nam
653 |aCăn cứ cách mạng
653 |aCăn cứ địa
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06323-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/lichsucanculomcachmangb1thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06323 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 BU-X Sách Tiếng Việt 1
2 TK06324 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 BU-X Sách Tiếng Việt 2
3 TK06325 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 BU-X Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào