Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
510.71 DO-H
Toán học đại cương A:
DDC 510.71
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Toán học đại cương A: Sách viết theo chương trình toán A bậc Đại học đại cương của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995. Tập 1
Lần xuất bản Tái bản lần thứ1
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 383tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Toán học
Tác giả(bs) CN Doãn Tam Hòe
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06320-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126326
00212
00440228052-2B30-4AFD-8FFB-AA3551180E26
005201903010807
008081223s1998 vm| vie
0091 0
020|c24.500
039|a20190301080301|bhuongpt|c20190222153656|dhuongpt|y20190222153629|zhuongpt
082 |a510.71|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aToán học đại cương A: |bSách viết theo chương trình toán A bậc Đại học đại cương của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995. |nTập 1
250 |aTái bản lần thứ1
260 |aH : |bGiáo dục, |c1998
300 |a383tr. ; |c27cm.
653 |aToán học
700 |aDoãn Tam Hòe
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06320-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/toanhocdaicuongthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06320 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510.71 DO-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06321 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510.71 DO-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06322 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510.71 DO-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào