Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
003.5 DO-H
Cơ sở điều khiển học kỹ thuật
DDC 003.5
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Cơ sở điều khiển học kỹ thuật
Nhan đề Doãn Tam Hòe
Thông tin xuất bản H : Đại học quốc gia, 2011
Mô tả vật lý 168tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Điều khiển học
Tác giả(bs) CN Doãn Tam Hòe
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT84098-124
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06317-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126325
00211
004A7E33AA3-2852-4B3A-821C-8EB9D68D7674
005201903010813
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020|c25.500
039|a20190301080849|bhuongpt|c20190301075639|dhuongpt|y20190222151259|zhuongpt
082 |a003.5|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aCơ sở điều khiển học kỹ thuật
245|cDoãn Tam Hòe
260 |aH : |bĐại học quốc gia, |c2011
300 |a168tr. ; |c21cm.
653 |aĐiều khiển học
700 |aDoãn Tam Hòe
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT84098-124
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06317-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/cosodieukhienkythuatthumbimage.jpg
890|a30|b8|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06317 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 003.5 DO-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06318 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 003.5 DO-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06319 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 003.5 DO-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT84098 Kho giáo trình - Tầng 5 003.5 DO-H Giáo trình 4
5 GT84099 Kho giáo trình - Tầng 5 003.5 DO-H Giáo trình 5
6 GT84100 Kho giáo trình - Tầng 5 003.5 DO-H Giáo trình 6
7 GT84101 Kho giáo trình - Tầng 5 003.5 DO-H Giáo trình 7
8 GT84102 Kho giáo trình - Tầng 5 003.5 DO-H Giáo trình 8
9 GT84103 Kho giáo trình - Tầng 5 003.5 DO-H Giáo trình 9
10 GT84104 Kho giáo trình - Tầng 5 003.5 DO-H Giáo trình 10
  1  2  3 of 3