DDC 511.1
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Toán học rời rạc / Doãn Tam Hòe
Lần xuất bản In lần thứ hai có sử chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H : Thông tin truyền thông, 2010
Mô tả vật lý 316tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Thuật toán
Từ khóa tự do Toán học
Tác giả(bs) CN Doãn Tam Hòe
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT84034-80
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06311-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126323
00211
0044B8C939B-4794-42FB-A287-A412E0345095
005201903010809
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020|c35000
039|a20190301080414|bhuongpt|c20190222154745|dhuongpt|y20190222150451|zhuongpt
082 |a511.1|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aToán học rời rạc / |cDoãn Tam Hòe
250 |aIn lần thứ hai có sử chữa bổ sung
260 |aH : |bThông tin truyền thông, |c2010
300 |a316tr. ; |c21cm.
653 |aThuật toán
653 |aToán học
700 |aDoãn Tam Hòe
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT84034-80
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06311-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/toanroiracthumbimage.jpg
890|a50|b62
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06311 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 511.1 DO-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06312 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 511.1 DO-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06313 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 511.1 DO-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT84034 Kho giáo trình - Tầng 5 511.1 DO-H Giáo trình 4 Hạn trả:30-11-2020
5 GT84035 Kho giáo trình - Tầng 5 511.1 DO-H Giáo trình 5 Hạn trả:13-01-2020
6 GT84036 Kho giáo trình - Tầng 5 511.1 DO-H Giáo trình 6
7 GT84037 Kho giáo trình - Tầng 5 511.1 DO-H Giáo trình 7 Hạn trả:13-01-2020
8 GT84038 Kho giáo trình - Tầng 5 511.1 DO-H Giáo trình 8 Hạn trả:30-11-2020
9 GT84039 Kho giáo trình - Tầng 5 511.1 DO-H Giáo trình 9 Hạn trả:02-05-2020
10 GT84040 Kho giáo trình - Tầng 5 511.1 DO-H Giáo trình 10 Hạn trả:04-01-2020
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào