Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
620.16 NG-X
Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống /
DDC 620.16
Tác giả CN Nguyễn Khắc Xương
Nhan đề Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / Nguyễn Khắc Xương
Thông tin xuất bản H : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 420tr. : minh họa ; 21cm.
Từ khóa tự do Kim loại
Từ khóa tự do Hợp kim nhẹ
Từ khóa tự do Vật liệu nhẹ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Xương
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06302-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126288
00212
004403104AF-CB57-43C8-972D-99FE03F1DA2D
005201902211024
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190221101958|zhuongpt
082 |a620.16|bNG-X
100 |aNguyễn Khắc Xương
245 |aKim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / |cNguyễn Khắc Xương
260 |aH : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a420tr. : |bminh họa ; |c21cm.
653 |aKim loại
653 |aHợp kim nhẹ
653 |aVật liệu nhẹ
700 |aNguyễn Khắc Xương
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06302-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/kimloaivahopkimthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06302 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.16 NG-X Sách Tiếng Việt 1
2 TK06303 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.16 NG-X Sách Tiếng Việt 2
3 TK06304 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 620.16 NG-X Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào