Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
320.4597 NG-D
Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc :
DDC 320.4597
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Tập 3 / Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Đỗ Mạnh Hòa, Phạm Xuân Mát...[et al.]
Thông tin xuất bản H : Quân đội Nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 224tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư tưởng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Dương
Tác giả(bs) CN Đỗ Mạnh Hòa
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Mát
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06288-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126057
00212
004A7865DD0-232F-4BD6-8A8C-8949575FC398
005201902191442
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190219143750|bhuongpt|c20190218152011|dhuongpt|y20190218151856|zhuongpt
082 |a320.4597|bNG-D
100 |aNguyễn Bá Dương
245 |aPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : |bPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. |nTập 3 / |cNguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên), Đỗ Mạnh Hòa, Phạm Xuân Mát...[et al.]
260 |aH : |bQuân đội Nhân dân, |c2018
300 |a224tr. ; |c21cm.
653 |aChính trị
653 |aViệt Nam
653 |aTư tưởng
700 |aNguyễn Bá Dương
700 |aĐỗ Mạnh Hòa
700 |aPhạm Xuân Mát
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06288-90
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/phongchongdienbienhoabinh3thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06288 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06289 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06290 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào