Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
330.09597 NG-D
Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc :
DDC 330.09597
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : Phòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế. Tập 2 / Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên),Nguyễn Đức Độ, Lại Ngọc Hải...[et al.]
Thông tin xuất bản H : Quân đội Nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 208tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Diễn biến hòa bình
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Bá Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Độ
Tác giả(bs) CN Lại Ngọc Hải
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06285-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126056
00212
004680F90C4-F1FA-4D80-A4B3-90F45D759672
005201902191440
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190219143529|bhuongpt|c20190219142124|dhuongpt|y20190218151151|zhuongpt
082 |a330.09597|bNG-D
100 |aNguyễn Bá Dương
245 |aPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc : |bPhòng, chống "Diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế. |nTập 2 / |cNguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên),Nguyễn Đức Độ, Lại Ngọc Hải...[et al.]
260 |aH : |bQuân đội Nhân dân, |c2018
300 |a208tr. ; |c21cm.
653 |aViệt Nam
653 |aDiễn biến hòa bình
653 |aKinh tế
700 |aNguyễn Bá Dương
700 |aNguyễn Đức Độ
700 |aLại Ngọc Hải
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06285-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/phongchongdienbienhoabinh2thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06285 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06286 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06287 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.4597 NG-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào