Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
320.5095 TR-T
Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam /
DDC 320.5095
Tác giả CN Trần Xuân Trường
Nhan đề Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam / Trần Xuân Trường
Thông tin xuất bản H : Quân đội Nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 1088tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chủ nghĩa yêu nước
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Trường
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06279-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126050
00212
004A0B8D425-35EA-42CB-9A0E-E1D0736B57F1
005201902280906
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190228090151|bhuongpt|c20190220104354|dhuongpt|y20190218143754|zhuongpt
082 |a320.5095|bTR-T
100 |aTrần Xuân Trường
245 |aTinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam / |cTrần Xuân Trường
260 |aH : |bQuân đội Nhân dân, |c2018
300 |a1088tr. ; |c21cm.
653 |aViệt Nam
653 |aChủ nghĩa yêu nước
700 |aTrần Xuân Trường
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06279-81
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/tinhthanyeunuocthumbimagethumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06279 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.5095 TR-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06280 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.5095 TR-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06281 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.5095 TR-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào