Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
335.033 TR-M
Tư liệu Hán Nôm Việt Nam về quân sự /
DDC 335.033
Tác giả CN Trịnh Khắc Mạnh
Nhan đề Tư liệu Hán Nôm Việt Nam về quân sự / Trịnh Khắc Mạnh, Dương Văn Hoàn
Thông tin xuất bản Quân đội nhân dân, 2018
Thông tin xuất bản H
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 176tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư liệu Hán Nôm
Từ khóa tự do Quân sự
Tác giả(bs) CN Dương Văn Hoàn
Tác giả(bs) CN Trịnh Khắc Mạnh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06276-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126045
00212
004D72F77BC-0B5C-4497-8C7A-FBC2F6F5E019
005201902280927
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190228092221|bhuongpt|c20190228091205|dhuongpt|y20190218143401|zhuongpt
082 |a335.033|bTR-M
100 |aTrịnh Khắc Mạnh
245 |aTư liệu Hán Nôm Việt Nam về quân sự / |cTrịnh Khắc Mạnh, Dương Văn Hoàn
260 |bQuân đội nhân dân, |c2018
260|aH
260|c2018
300 |a176tr. ; |c21cm.
653 |aViệt Nam
653 |aTư liệu Hán Nôm
653 |aQuân sự
700 |aDương Văn Hoàn
700 |aTrịnh Khắc Mạnh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06276-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/tulieuhannomthumbimagethumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06276 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.033 TR-M Sách Tiếng Việt 1
2 TK06277 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.033 TR-M Sách Tiếng Việt 2
3 TK06278 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.033 TR-M Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào