Sách Tiếng ViệtSách tham khảo Tiếng Việt
959.7043 TR-H
Mặt trận đường 9 - khe sanh (xuân hè 1968) :
DDC 959.7043
Tác giả CN Trần Hữu Huy
Nhan đề Mặt trận đường 9 - khe sanh (xuân hè 1968) : Sách chuyên khảo / Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản H : Quân dội nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 228tr. : sơ đồ ; 21cm.
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa tự do Mặt trận đường 9 khe sanh
Tác giả(bs) CN Trần Hữu Huy
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06273-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126043
00212
0042C75B23B-70CE-4584-8DFA-70D8E97D89B9
005201902221640
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190222163522|bhuongpt|y20190218142635|zhuongpt
082 |a959.7043|bTR-H
100 |aTrần Hữu Huy
245 |aMặt trận đường 9 - khe sanh (xuân hè 1968) : |bSách chuyên khảo / |cTrần Hữu Huy
260 |aH : |bQuân dội nhân dân, |c2018
300 |a228tr. : |bsơ đồ ; |c21cm.
653 |aLịch sử
653 |aKháng chiến chống Mỹ
653 |aMặt trận đường 9 khe sanh
700 |aTrần Hữu Huy
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06273-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/mattranduong9thumbimagethumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06273 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7043 TR-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06274 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7043 TR-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06275 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7043 TR-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào