Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
510 DO-H
Phương pháp tính trong kỹ thuật /
DDC 510
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Phương pháp tính trong kỹ thuật / Doãn Tam Hòe
Lần xuất bản In lần thứ năm
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2009
Mô tả vật lý 108tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.
Phụ chú Thầy Doãn Tam Hòe tặng 40 cuốn sách này
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Phương pháp tính
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(37): GT83476-82, GT83957-86
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06255-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125743
00212
004FBD93EDC-EBAD-4044-8C0F-FF55F4E58598
005201902221029
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c16000
039|a20190222102425|bhuongpt|c20190125151716|dhuongpt|y20190125103342|zlinhnm
082 |a510|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aPhương pháp tính trong kỹ thuật / |cDoãn Tam Hòe
250 |aIn lần thứ năm
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2009
300 |a108tr. : |bbảng, sơ đồ ; |c21cm.
500 |aThầy Doãn Tam Hòe tặng 40 cuốn sách này
653 |aKỹ thuật
653 |aPhương pháp tính
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(37): GT83476-82, GT83957-86
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06255-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/phuongphaptinhthumbimage.jpg
890|a40|b44|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06255 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06256 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06257 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT83476 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 4
5 GT83477 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 5
6 GT83478 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 6
7 GT83479 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 7
8 GT83480 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 8
9 GT83481 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 9
10 GT83482 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3  4 of 4