Luận văn, Luận ánLuận văn
727.9 NG-T
Xây dựng tiêu chí đánh giá không gian học tập và trang thiết bị nội thất các trường mẫu giáo tại Hà Nội theo hướng phát triển tư duy sáng tạo :
DDC 727.9
Tác giả CN Nguyễn Phạm Sơn Tùng
Nhan đề Xây dựng tiêu chí đánh giá không gian học tập và trang thiết bị nội thất các trường mẫu giáo tại Hà Nội theo hướng phát triển tư duy sáng tạo : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Nguyễn Phạm Sơn Tùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Nguyễn Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 82tr. : ảnh ; 30cm
Từ khóa tự do Trường mẫu giáo
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Nội thất
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nam
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04800
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124823
00241
004AF72DAF9-1545-42A6-B657-571B423D8CEF
005201812281509
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228150950|zlinhnm
082 |a727.9|bNG-T
100 |aNguyễn Phạm Sơn Tùng
245 |aXây dựng tiêu chí đánh giá không gian học tập và trang thiết bị nội thất các trường mẫu giáo tại Hà Nội theo hướng phát triển tư duy sáng tạo : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cNguyễn Phạm Sơn Tùng; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Nguyễn Nam
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a82tr. : |bảnh ; |c30cm
653 |aTrường mẫu giáo
653 |aHà Nội
653 |aNội thất
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Nam
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04800
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dotuoi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04800 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 727.9 NG-T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào