Luận văn, Luận ánLuận văn
711.58 HO-L
Tổ chức không gian kiến trúc khu đô thị Hùng Thắng, thành phố Hạ Long thích ứng biến đổi khí hậu :
DDC 711.58
Tác giả CN Hoàng Văn Lộc
Nhan đề Tổ chức không gian kiến trúc khu đô thị Hùng Thắng, thành phố Hạ Long thích ứng biến đổi khí hậu : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Hoàng Văn Lộc; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Nguyễn Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 82tr. : ảnh, sơ đồ ; 30cm.
Từ khóa tự do Khu đô thị
Từ khóa tự do Không gian kiến trúc
Từ khóa tự do Hạ Long
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nam
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04799
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124822
00241
004CE4E5F41-4BB5-4D3A-A722-D8A512C63EA2
005201812281505
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228150506|zlinhnm
082 |a711.58|bHO-L
100 |aHoàng Văn Lộc
245 |aTổ chức không gian kiến trúc khu đô thị Hùng Thắng, thành phố Hạ Long thích ứng biến đổi khí hậu : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cHoàng Văn Lộc; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Nguyễn Nam
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a82tr. : |bảnh, sơ đồ ; |c30cm.
653 |aKhu đô thị
653 |aKhông gian kiến trúc
653 |aHạ Long
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Nam
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04799
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04799 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 HO-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào