Luận văn, Luận ánLuận văn
728.31 LA-M
Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Mường Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình phục vụ phát triển du lịch :
DDC 728.31
Tác giả CN Lại Đức Minh
Nhan đề Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Mường Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình phục vụ phát triển du lịch : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Lại Đức Minh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS KTS Nguyễn Đình Thi
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 104tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Dân tộc Mường
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04797
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124821
00241
004BE90CF31-BFDE-40A0-8E0D-8FA5DAD26DAD
005201812281504
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181228150017|bhuongpt|y20181228145916|zhuongpt
082 |a728.31|bLA-M
100 |aLại Đức Minh
245 |aTổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Mường Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình phục vụ phát triển du lịch : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cLại Đức Minh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS KTS Nguyễn Đình Thi
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a104tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aDân tộc Mường
653 |aKiến trúc nhà ở
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Đình Thi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04797
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04797 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 728.31 LA-M Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào