Luận văn, Luận ánLuận văn
712 VU-D
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan bờ nam sông Đào, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định :
DDC 712
Tác giả CN Vũ Tiến Dũng
Nhan đề Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan bờ nam sông Đào, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Vũ Tiến Dũng; Cán bộ hướng dẫn: TS.KTS Tạ Quỳnh Hoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 90tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Sông Đào
Từ khóa tự do Nam Định
Từ khóa tự do Kiến trúc cảnh quan
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Tạ Quỳnh Hoa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04798
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124820
00241
00448501992-0A2E-4B8F-B5B1-BC34E62DF4E1
005201812281459
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181228145946|blinhnm|y20181228145855|zlinhnm
082 |a712|bVU-D
100 |aVũ Tiến Dũng
245 |aTổ chức không gian kiến trúc cảnh quan bờ nam sông Đào, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cVũ Tiến Dũng; Cán bộ hướng dẫn: TS.KTS Tạ Quỳnh Hoa
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a90tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aSông Đào
653 |aNam Định
653 |aKiến trúc cảnh quan
690 |aKiến trúc
700 |aTạ Quỳnh Hoa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04798
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dotuoi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04798 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 712 VU-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào