Luận văn, Luận ánLuận văn
726 ĐÔ-L
Nhận diện giá trị kiến trúc đền thờ tại Thành phố Thanh Hóa phục vụ công tác bảo tồn di tích :
DDC 726
Tác giả CN Đỗ Vũ Lợi
Nhan đề Nhận diện giá trị kiến trúc đền thờ tại Thành phố Thanh Hóa phục vụ công tác bảo tồn di tích : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Đỗ Vũ Lợi; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS KTS Nguyễn Đình Thi
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 84tr. : phụ lục ; 30cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc đền thờ
Từ khóa tự do Thanh Hóa
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04796
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124819
00241
00459B14A79-B3C6-494C-BB5E-762C76C2871E
005201812281458
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228145423|zhuongpt
082 |a726|bĐÔ-L
100 |aĐỗ Vũ Lợi
245 |aNhận diện giá trị kiến trúc đền thờ tại Thành phố Thanh Hóa phục vụ công tác bảo tồn di tích : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cĐỗ Vũ Lợi; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS KTS Nguyễn Đình Thi
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a84tr. : |bphụ lục ; |c30cm.
653 |aKiến trúc đền thờ
653 |aThanh Hóa
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Đình Thi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04796
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/xanhdatroi3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04796 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 726 ĐÔ-L Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào