Luận văn, Luận ánLuận văn
712 ĐÔ-D
Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực ven đô thành phố Hải Phòng - dưới tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa :
DDC 712
Tác giả CN Đỗ Đại Dương
Nhan đề Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực ven đô thành phố Hải Phòng - dưới tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Đỗ Đại Dương; Cán bộ hướng dẫn: TS.KTS Nguyễn Việt Huy
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 80tr. : ảnh ; 30cm.
Từ khóa tự do Ven đô
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Kiến trúc cảnh quan
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Huy
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04795
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124818
00241
00458E4C0BD-D1E0-4E86-8DCA-4DD91A9FED10
005201812281453
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228145342|zlinhnm
082 |a712|bĐÔ-D
100 |aĐỗ Đại Dương
245 |aTổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực ven đô thành phố Hải Phòng - dưới tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa : |bLuận văn thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cĐỗ Đại Dương; Cán bộ hướng dẫn: TS.KTS Nguyễn Việt Huy
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a80tr. : |bảnh ; |c30cm.
653 |aVen đô
653 |aHải Phòng
653 |aKiến trúc cảnh quan
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Việt Huy
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04795
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dodepthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04795 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 712 ĐÔ-D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào