Luận văn, Luận ánLuận văn
720 NG-H
Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng làng nghề truyền thống lụa Vạn Phúc, Hà Nội phục vụ phát triển du lịch :
DDC 720
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hương
Nhan đề Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng làng nghề truyền thống lụa Vạn Phúc, Hà Nội phục vụ phát triển du lịch : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / Nguyễn Ngọc Hương; cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn ĐÌnh Thi
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 103tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Vạn phúc
Từ khóa tự do Làng nghề
Môn học Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thi
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV04794
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124817
00241
004E4E5AC17-91DC-4C76-9810-CB9598B073CB
005201812281452
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181228144839|zhuongpt
082 |a720|bNG-H
100 |aNguyễn Ngọc Hương
245 |aTổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng làng nghề truyền thống lụa Vạn Phúc, Hà Nội phục vụ phát triển du lịch : |bLuận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 60580102 / |cNguyễn Ngọc Hương; cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn ĐÌnh Thi
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a103tr. ; |c30cm.
653 |aDu lịch
653 |aVạn phúc
653 |aLàng nghề
690 |aKiến trúc
700 |aNguyễn Đình Thi
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV04794
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thacsy/nhap2017/dosam3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV04794 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG-H Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào